• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Familia ma swoje początki w mianowaniu związku pomiędzy dwoma lub ewentualnie więcej grup potomstwa za pośrednictwem związku małżeńskiego pomiędzy dwojgiem z ich członków. Rodzina składa się z bliskich, to znaczy, z tych osób, jakie ze względu na pokrewieństwo, powinowactwo, adopcję bądź inne różne powody; zostały przygarnięte jako członkowie tego zespołu. Rodziny zazwyczaj składają się z paru członków, którzy z reguły mają wspólne miejsce zamieszkania. W zależności od zakresu stosunku pokrewieństwa między jej członkami, wolno podzielić rodzinę na nuklearną oraz wielopokoleniową. Narodziny rodziny głównie powstaje jako rozłam wcześniejszej bądź związku członków pochodzących z dwóch czy też więcej rodzin za pomocą ustanowień sojuszy małżeńskich, czy też przez inny rodzaj umów ustanowionych przez zwyczaj bądź też prawo – to weryfikuje blog dziecięcy. Integracja członków rodziny, jak to ma miejsce w wypadku grup pokrewieństwa szerszych, takich jak rody, dokonuje się przez mechanizmy reprodukcji seksualnej, czy też powoływania oryginalnych członków. Powoływanie to można realizować za pomocą adopcji.

Categories: Inne

Comments are closed.