• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jeżeli wypatrują Państwo źródeł dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych to z pewnością niezbędna będzie dla Państwa strona program-prosument.pl, na której to przedstawione są dokładne wiadomości dotyczące programu prosument jak również świadczona jest kompleksowa pomoc w wypełnianiu niezbędnych wniosków oraz pozyskiwaniu dofinansowania. Dopłaty oferowane przez program prosument (prosument dofinansowanie) to kredyt z niskim oprocentowaniem (1%) oraz możliwość dotacji do 20-40% kosztów inwestycji co pozwala na sfinansowanie całej inwestycji w 100% na niezwykle atrakcyjnych zasadach. Dofinansowanie program prosument kierowane jest do osób fizycznych, a także spółdzielni mieszkaniowych, a jego wysokość już po 2015 roku ulegnie zmianie (do 15-30%) w takim razie wskazane jest już teraz zainteresować się tematem oraz skorzystać z programu prosument jeszcze w tym roku. Dotację z programu prosument przeznaczyć można nie tylko na nabycie niezbędnych instalacji, ale także na ich montaż, inaczej całość projektu, który po wdrożeniu pozwoli nam się cieszyć odnawialnymi źródłami energii w naszym domostwie w o wiele niższych niż rynkowe kosztach.

Categories: Inne

Comments are closed.