• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Pierwsze lata w szkole przeważnie wspomina się z rozrzewnieniem. Poznawanie pierwszych literek, pierwsze dodawania, rysunki oraz piosenki każdego dnia. Jednak okazuje się, że dzisiejsze szkoły podstawowe ciągle mają ma mało kolorów. Radosna szkoła to program rządowy, jaki ma na celu dofinansowywanie szkół bazowych powszechnych oraz niepublicznych. Newralgicznym celem programu jest wykonanie w szkołach placów zabaw oraz wyjątkowych świetlic, w jakim miejscu dzieci będą mogły kształtować się ruchowo. Program radosna szkoła oferuje spożytkowanie do celów dydaktycznych kilku pomieszczeń w placówce. Szkoła to również notatnik. Mają być one zagospodarowane w nadzwyczajny sposób. Proponowane jest komponowanie kącików tematycznych i miejsc do zabaw grupowych dla dzieci. Wśród proponowanych pomocy dydaktycznych są pomiędzy innymi liczne barwne układanki, klocki, gry planszowe, piłki i przeróżne tory przeszkód. Wszystko to ma kształtować u dzieci predyspozycja postrzegania wszystkimi zmysłami, nauczyć je pracowania w grupie i wspierać ich koordynację wzrokowo-ruchową.

Categories: Nauka

Comments are closed.