• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nawet najbardziej ryzykowni gracze wiedzą, że rozrywka va bank rzadko się opłaca. Można bo stracić wszystko, nie zyskawszy nic. By nie zostać ubogim jak przysłowiowa mysz kościelna warto zabezpieczyć swój kapitał, jaki zamierzamy zainwestować. Ekonomiści radzą wykonanie tak zwanego portfela inwestycyjnego – opcje binarne. Cóż to takiego? Jest to zestaw lokat, czyli akcji, obligacji, inwestycji w dobra kultury, fundusze inwestycyjne oraz tak dalej oraz tak dalej, o rozmaitej płynności, zyskowności i rozmaitym ryzyku. Takie rozłożenie kapitału ma być gwarancją dla inwestora, że w razie zastoju nie utraci on całego zainwestowanego kapitału. To w jakich proporcjach inwestor rozłoży swoje pieniądze zależy tylko od niego. Jeśli kocha niebezpieczeństwo lub też stać go na to, aby w razie niepowodzenia poświęcić znaczną kwotę pieniędzy może większość kapitału zainwestować w ryzykowne akcje, a resztę zainwestować w bezpieczne lokaty. Jeśli jednakże nie oczekuje wysokich oraz szybkich przychodów, a boi się ryzyka to proporcja może być odwrotna – więcej kapitału przeznaczy na lokaty czy fundusze inwestycyjne, a mniej na akcje lub inwestycje w dzieła początkującego malarza. Sprawdź Jak handlować Opcjami Binarnymi?

Categories: Biznes

Comments are closed.