• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Pieczątki są kreowane przeważnie po to, żeby przekazywać ważne informacje związane z prowadzoną aktywnością służbową. Najogromniejszą grupę zamawianych towarów stanowią pieczątki nagłówkowe używane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowania listów oraz rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe powinny zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci i nazwę firmy oraz dane adresowe. W wielu przypadkach umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji lub adres strony internetowej i poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do formalnej korespondencji urzędowej zawierają zazwyczaj nazwę oraz adres siedziby firmy, w szeregu przypadków także NIP oraz REGON. Tu na pewno stemple słupsk są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w określonych postępowaniach przed urzędami czy innymi jednostkami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach służbowych dane obejmują, w większości wypadków, wszelkie wiadomości o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Można jednakże uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Categories: Biznes

Comments are closed.