• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Oświata wolno zdefiniować jako przebieg wielokierunkowy za pomocą którego przekazuje się wiedzę, wartości, zwyczaje oraz sposoby zachowania się. Oświata nie wyłącznie tworzy się za pomocą słowa, jest obecna we wszystkich akcjach, uczuciach oraz nastawieniach. Jest procesem powiązania oraz podnoszenia świadomości kulturalnej, moralnej oraz konsekwentnej. W ten sposób, za pomocą edukacji, innowacyjne pokolenia przyswajają oraz uczą się wiedzy, zasad zachowania się, sposobów życia i światopoglądów uprzednich pokoleń, konstruując równocześnie innowacyjne. Edukacja jest odmianą uspołecznienia osób do istnienia w społeczeństwie oraz pewnym sprawdzianem typu egzamin gimnazjalny przecieki. Oświatę dzieli się pomiędzy osobami za pośrednictwem idei, kultury, wiedzy itd ., zawsze szanując innych. Są dwa typy edukacji: formalna i nieformalna. Formalna odnosi się do kręgu szkół, uczelni, uniwersytetów. Nieformalna to taka, którą nabywa się przez całe życie. Nie należy również zapominać że uczymy się bez ustanku, każdego dnia, nabywamy innowacyjne doświadczenia, jakie to z kolei przekazujemy następnym pokoleniom.

Categories: Nauka

Comments are closed.