• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jedną z największych sztuk jest obraz. Co więcej, jest to niezwykle atrakcyjna i ogólna sztuka. Zna ją każdy. Występuje wszędzie, nawet jako zdjęcia z drona. Nieskomplikowanie się na nią natknąć. Istnieje niemniej jednak niezbyt. Oszacować można, że ponad sto lat. To najmłodsza ze sztuk. Zwie się ją X Muzą. Na kształt obrazu filmowego ma wpływ wiele składników. Z jednej kwestii jest to fotografia, z drugiej – narratologia. W samym filmie istnieje wielość gatunków, rodzajów, tematyk i perspektyw, jak filmy z powietrza bądź zdjęcia z lotu ptaka. Film jest w związku z tym polem dla różnorakich technologii filmowych. Różnorodne obrazy komplikują analizy oraz funkcjonowanie tego zbioru. Mimo krótkiego żywota film znamionuje się nadzwyczaj bogatą historią. Narodziny filmu w XIX wieku przypadły też na atrakcyjny okres w kulturze. Rozkwit oraz rozwój fotografii wpływały na X Muzę i towarzyszyły jej. Przełom XIX oraz XX wieku to czasy przełomu modernistycznego w kulturze europejskiej. Następowały tarcia rozmaitych kierunków na tle belle epoque. Była to niesamowicie atrakcyjna sytuacja kulturowa. Płaszczyzna nowoczesności gwarantowała liczne rewolucje.

Categories: Usługi

Comments are closed.